Založení obchodní společnosti

15. 1. 2019 Od

V České republice existují čtyři základní typy obchodních firem, přičemž vybrat si můžete podle možností jejich založení, počtu zakládajících osob a podle výše počátečního kapitálu. Volit tedy můžete ze společnosti veřejné obchodní, komanditní, s ručením omezeným a akciovou.

účetní s fakturami

Nejčastější druh firmy

Podnikání s ručením omezením je nejčastější a nejpopulárnější typ, se kterým se můžete setkat. Založit s.r.o. je totiž asi nejjednodušší a nejlevnější variantou tohoto podnikání. Na počátku může stát jedna, ale také padesát osob. V minulosti byla výše základního kapitálu dvě stě tisíc, ale to je minulostí. Od 1. ledna 2014 je to pouze jedna koruna.

 

Ručení jedince je ve výši jeho vkladu, který byl zapsán do obchodního rejstříku. Jejich nejvyšším orgánem je valná hromada, která se stará o zisk, roční uzávěrky, schvaluje stanovy a podobně. Dozorčí rada se zabývá dohledem na činnost jednatelů, přezkoumává roční závěrky a pečuje také o vypracování zpráv pro valnou hromadu.

gesto kolegů

Druhá nejoblíbenější

Když se podíváte na dodavatele produktů či služeb, často za jejich názvem najdete zkratku a.s. Akciová firma je mezi podnikateli hojně užívaná, a to hlavně díky základnímu kapitálu, který je rozdělen na akcie o určité jmenovité hodnotě. Akcie mají jmenovitou a kurzovní hodnotu, přičemž za druhou jmenovanou se nakupuje a prodává.

 

Minimální základní kapitál jsou dva miliony, při veřejné nabídce potom musíte dát dohromady dvacet milionů korun. Firma se zodpovídá ze své činnosti celým svým majetkem a mezi hlavní orgány patří valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

 

Poslední dvě varianty

Komanditní společnost není moc používaná a hlavní pro ní je, že se tam nacházejí dva typy jedinců, a to komanditisté a komplementáři. Komanditisté ručí výší svého vkladu, který je zapsán do OR. Komplementář zatím ručí celým majetkem.

 

Veřejná obchodní společnost, neboli v.o.s. se vyznačuje tím, že musí mít alespoň dva podnikatelé a ti ručí za závazky celým majetkem společně a bez rozdílů. Nezáleží na tom, kolik do firmy každý z nich vložil. K jednání je oprávněna každá z osob a o všech interních záležitostech rozhodují jednomyslně.