Štítky

19. 1. 2019 Od

Při koupi a pořizování štítků do štítkovače musíme vycházet z rozměrů, které náš štítkovací přístroj je schopný pojmout. Dnes se vyrábí štítkovací přístroje o možnosti různého rozměru šířky i délky štítků.
Je možné také zakoupit různé barvy a vzory štítků, i když černé písmena vyniknou nejlépe na bílém podkladu, není používán pouze tento podklad, ale například také neonově žlutý či oranžový, které lépe celkově vynikají na výrobku, protože bílý může snadno na bílém podkladu zaniknout. Můžeme si také zvolit štítky ve firemní barvě a stylu pro zachování snadné odlišnosti našeho produktu od produktu konkurence.
šablony štítků
Častým důvodem používání štítků je i tzv. ,,handmade“ produkce, kdy nás štítek informuje o způsobu vzniku výrobku, jeho použití, ale také nese označení výrobce, jeho image a jeho webových stránek, kde si můžete objednat další jeho výrobky.
Plombovací štítky musí samozřejmě zachovávat zákonem stanovené parametry a vlastnosti, se kterými nemůžeme manipulovat. Plombovací štítky lze použít u některých produktů i jako důkaz nepoškozenosti obalu, i když nám to zákon neukládá. V tomto případě však máme větší prostor pro manipulaci s velikostí, barvou i se stylem takového štítku. Plombovacím štítkem, který nese produkt, i když to zákon neukládá, sice vznikají určité náklady, ale poskytují nám výraznou konkurenční výhodu.
U výrobků, u kterých lze předpokládat jejich užití ve vlhku a mokru je lepší volit voděodolný typ štítku a při předpokladu nutnosti vidět štítek i při zhoršené viditelnosti, je vhodné volit štítek luminiscenční, aby daný štítek plnil svou funkci.
barevné štítky
Zkrátka, před koupí a objednáním si štítků, si musíme nejprve rozmyslet, na jakém produktu a za jakým účelem chceme daný štítek použít, jak má být velký, jak odolný a jaké barvy má být. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na zákonem stanovené požadavky na štítek, především, má-li jít o štítek plombovací.