Elektro revize a vše o nich

12. 3. 2022 Od

Víte co jsou to elektro revize ? Kdo tuto činnost provádí ? jak často se musí elektrorevize dělat ? Kolik taková elektrorevize stojí ? a Existují i jiné revize než revize zaměřené na elektrospotřebiče ? Na tyto otázky si dnes v našem článku odpovíme.

Co znamená pojem elektrorevize ? Jedná se o druh práce, při které se provádí kontrola spotřebičů které fungují díky elektřině. Při elektro revizích se tedy kontrolují veškeré spotřebiče a následně se posuzuje zda je spotřebič bezpečný nebo je tu riziko že může způsobit zranění elektrickým proudem.

Elektro

Kdo může vykonávat el. revize ? Elektro revize může provádět pouze zkušený revizní technik který musí splňovat dané oprávnění dle § 9 vyhláška č. 50/78 Sb.

Jak často se musí elektrorevize dělat ? Revize jako takové by se měly dělat jednou za pět let, právě z toho důvodu aby se předešlo jakémukoliv úrazu el. proudem.

Po skončení této kontroly spotřebičů je potřeba sepsat takzvanou revizní zprávu. Tato zpráva musí obsahovat

revize

  • Druh prováděné revize – Existují především dva druhy revize a těmi jsou výchozí a pravidelná
  • Použité přístroje na měření – jinými slovy je potřeba vypsat veškeré použité přístroje kterými byla revize proovedena.
  • Dále také naměřené hodnoty
  • Seznam provedených úkonů
  • Veškeré zjištěné vady
  • Datum kdy byla revize zahájena a kdy ukončena
  • a jako poslední už jenom Jméno, příjmení, evidenční číslo a podpis daného revizního technika

Cena revize vždy záleží na daném revizním technikovy a podle velikosti a délky revize. Ale přibližně to dělá cca 1000 – 2000 Korun.

V české republice se můžete setkat hned s několika druhy revizí například : Elektrorevize, Revize plynových zařízení, Revize komínů a podob.

Elektro revize elektro kuchař – Slyšeli jste už o této firmě ? pokud ne je to firma která se o vaše elektrorevize postará, takže pokud jste z Kolína nebo třeba z Kutné hory neváhejte je kontaktovat.