Úžasne strávené dni

18. 10. 2022 Od


Má VaÅ¡a milovaná ratolesÅ¥ rada detiÄky a stále chce byÅ¥ v nejakom kolektíve? Pokiaľ jej chcete dopriaÅ¥ hry s inými drobcami každý deň, prihláste ju k nám, naÅ¡e detské centrum si urÄite zamiluje. Máme tu malinké kolektívy pozostávajúce najviac z piatich Älenov, vÄaka Äomu môže dohliadajúci personál skvele ustriehnuÅ¥ na každého. VÅ¡etkým sa dokáže dostatoÄne venovaÅ¥ a nikto sa necíti nepovÅ¡imnutý a sám. Každý deň máme pripravené iné Äinnosti, ktoré prispôsobujeme daným podmienkam ako je vek skupiny Äi dokonca poÄasie. Pokiaľ je vonku príjemne, snažíme sa tráviÅ¥ viac Äasu na Äerstvom vzduchu a vyÅ¡antíme sa s drobÄekmi na ihriskách a pri loptových hrách. Ak je naopak vonku hnusne, vyrábame v triede krásne obrázky a predmety z rozliÄných materiálov.

Dané pravidlá

PoÄas dňa nezabúdame ani na pestrú stravu a pitný režim, samozrejmosÅ¥ou je poobedňajší relax, poÄas ktorého väÄÅ¡ina drobÄekov zaspí a naberie nové sily na Äinnosti, ktoré prídu potom. Veríme, že sa k nám prídete pozrieÅ¥ a budete milo prekvapení, ako príjemne plynie Äas u nás.